Intern Begeleider (IB-er)

Basisschool Aventurijn beschikt over twee IB-ers, Tilly de Jong en Nikki Wassink. De internbegeleiders dragen er zorg voor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit houdt in dat de IB-er:

  • de zorgstructuur bewaakt binnen de school in samenwerking met de directie,
  • contacten onderhoudt met onderwijsbegeleidingsdiensten (die zo nodig onderzoek kunnen doen bij een leerling)
  • het leerlingvolgsysteem bewaakt waarin vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind zijn geregistreerd,
  • regelmatig besprekingen heeft met elke groepsleerkracht over individuele leerlingen en de groep,
  • probeert samen met de groepsleerkracht oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen.

Daarnaast heeft de IB-er overleg met alle intern begeleiders binnen het Samenwerkingsverband, en onderhoudt zij het contact met de school voor speciaal basisonderwijs, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

 

Contact

Katholieke Basisschool Aventurijn
Raaigras 101-d
3994 MB HOUTEN
Tel. 030-27.45.809

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.