De Medezeggenschapsraad (MR)

MR DENKT MEE

Om Aventurijn goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ter ondersteuning hiervan heeft Aventurijn, net als elke school, een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR denkt mee over de koers van de school en bespreekt de inhoud van het onderwijs op hoofdlijnen. Ook de arbeidsomstandigheden binnen de school en de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de leerkrachten is een punt van aandacht voor de MR. Hiervoor is er regelmatig contact met de directie van de school. De MR van Aventurijn bestaat uit zes leden. Marcel Paapst, Valentijn Thijssen en Alan Cooper zijn verkozen om namens de ouders van de leerlingen zitting te nemen in de raad. Zij doen dit samen met de leerkrachten Esther Warmerdam, Roelie de Leeuw en Berlinda van der Kreeft. Ouders en teamleden hebben via de MR een stem in beleidsmatige zaken binnen de school.

MR is adviesorgaan

De raad vormt een adviesorgaan voor de directie. Voor bepaalde beslissingen binnen de school dient de MR instemming te verlenen (bijv. formatie). Besluiten over bijvoorbeeld de vakantieregeling worden ter advies aan de MR worden voorgelegd. Er zijn ook besluiten waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren. Daarnaast heeft de MR het recht van initiatief, om beleidsmatige zaken aan de orde te stellen.

MR is openbaar

De MR van Aventurijn houdt ouders via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de werkzaamheden en beslissingen. De MR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de jaarplanner, die terug te vinden is op de website. Deze vergaderingen zijn voor ouders en personeelsleden openbaar toegankelijk als toehoorder. Hiervoor moet de geïnteresseerde ouder zich vooraf aanmelden via het emailadres van de MR. Verslagen van bijeenkomsten van de raad zijn eveneens openbaar en te raadplegen op de informatieborden in de school.

MR is bereikbaar

Via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is de MR bereikbaar voor ouders en teamleden. De raad is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar indien er opmerkingen zijn die het beleid van de school aangaan, dan horen de leden van de MR die graag. Binnen de MR van Aventurijn zijn de verschillende taken onderling verdeeld. Marcel Paapst is als voorzitter benoemd. Alan Cooper is vanuit zijn rol in de MR actief in de benoemingsadviescommissie voor nieuwe personeelsleden. Valentijn Thijssen vertegenwoordigd de MR in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Fectio. Roelie de Leeuw is secretaris. Berlinda van der Kreeft zorgt voor de verslaglegging van de vergadering en Esther Warmerdam zorgt voor de informatievoorziening over de MR in de Nieuwsbrief. Mocht u contact willen met de GMR dan kan dat via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De MR is een overlegorgaan voor zowel ouders als personeel van de school. Door een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en te behouden, streven wij er met elkaar naar om het onderwijs op basisschool Aventurijn zo optimaal mogelijk vorm te geven. De MR bespreekt de inhoud van het onderwijs op hoofdlijnen, de arbeidsomstandigheden binnen de school en de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de leerkrachten. Daarnaast geeft zij advies of instemming bij belangrijke beleidszaken. Bij sollicitatieprocedures voor directie en leerkrachten is de MR met een ouderlid en een personeelslid vertegenwoordigd. De directie vervult een adviserende rol.

Contact

Katholieke Basisschool Aventurijn
Raaigras 101-d
3994 MB HOUTEN
Tel. 030-27.45.809

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.