Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

De Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, avondvierdaagse, sportdag en zomerfeest. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onontbeerlijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een boekje met daarin alle voorgenomen activiteiten het komende schooljaar. Op een bijgeleidend formulier kunt u aangeven bij welke activiteit u mee kunt helpen. De leden van de Activiteitencommissie worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Daarna kan men zich eenmaal herkiesbaar stellen.

De Activiteiten Commissie bestaat uit:

  • een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) zij hebben tevens contact met de directie over lopende zaken aangaande de activiteiten.
  • leden van de Activiteiten Commissie. Zij dragen de verantwoordelijkheid samen met een teamlid m.b.t. de te organiseren activiteiten.