Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

De bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

De groepen 6,7 en 8 vormen de bovenbouw op basisschool Aventurijn. In de bovenbouw komt er steeds meer nadruk te liggen op het verkrijgen van kennis op de diverse gebieden. Het effectief instructiemodel, zoals beschreven bij de middenbouw, wordt uiteraard ook ingezet in de bovenbouw. Het leren huiswerk maken en het zelf leren plannen van activiteiten heeft in de bovenbouw een belangrijke plaats in het lesprogramma. Zo streven wij naar een zo natuurlijk mogelijke overgang naar het Voortgezet onderwijs. Informatie over de verwijzing naar het voorgezet onderwijs kunt u vinden onder het kopje: Informatie

Vanaf groep 5 zitten alle leerlingen op hoog meubilair. Dit werkt plezierig bij het samenwerken van leerlingen omdat alle tafelbladen op dezelfde hoogte zijn. Tevens is het ook ergonomisch verantwoord voor de leerkracht.