Onze Visie op onderwijs

De visie van basisschool Aventurijn is opgebouwd uit een viertal pijlers: de identiteit van de school, het pedagogisch klimaat, de onderwijskundige visie en het coöperatief leren. Bij iedere pijler hebben wij onze uitgangspunten verwoord.

I De identiteit van onze school.

 • Basisschool Aventurijn is een katholieke basisschool. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen van de school (kinderen, team en ouder(s) / verzorger(s)) met zorg, respect en vertrouwen met elkaar omgaan.
 • Wij zijn een open katholieke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Kinderen en ouder(s) / verzorger(s) hoeven dus niet katholiek te zijn. Wel verwachten wij dat iedereen meewerkt aan de wijze waarop wij ons katholieke identiteit vormgeven.
 • Wij stellen de waarden en normen van het christendom centraal en vinden het belangrijk dat alle betrokkenen van de school (kinderen, team en ouder(s) / verzorger(s)) met zorg, respect, vertrouwen en liefde met elkaar omgaan.
 • Wij geven inhoud aan de katholieke feesten en deze worden met elkaar gevierd.

basisschool-aventurijn-003

Engeltjes gemaakt van Aventurijnsteen.

II Het pedagogisch klimaat van de school.

 • Een kind moet zich "thuis" voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In onze school creëren wij daarom een veilige school- en leeromgeving waar iedereen er toe doet en uniek kan, mag en durft te zijn.
 • Door middel van coöperatief leren zorgen wij voor een actieve en betrokken leerhouding.
 • Het is voor de kwaliteit van het onderwijs belangrijk dat er een sfeer wordt gecreëerd die niet alleen gericht is op optimale leeromstandigheden voor de kinderen, maar die zowel kinderen als leerkrachten stimuleert in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing.

III Onze onderwijskundige visie.

 • Door de ontwikkeling van basisvaardigheden dragen wij zorg voor een zo goed mogelijke sociaal emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van het kind.
 • Wij streven naar het zodanig willen toerusten van de kinderen dat zij de voor hen hoogst haalbare vorm van voortgezet onderwijs kunnen volgen.
 • Structuur, rust, openheid, gericht op optimale leeromstandigheden voor de kinderen en leerkrachten.
 • Ieder kind brengt zijn /haar eigen kwaliteit mee, daarom stemmen wij ons klassenmanagement zo af dat: zelfstandig werken, differentiatie naar drie niveaus en een uitgebreid systeem van zorgverbreding toegepast worden.
 • Wij zien het als onze taak om minder- en ook meerbegaafde leerlingen binnen onze eigen school zo goed mogelijk op te vangen.
 • Coöperatief leren passen wij toe daar waar het effectief en efficiënt ingezet kan worden.
 • Aventurijn draagt er toe bij dat teamleden zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen in hun professionaliteit.

IV Coöperatief leren.

 • De kinderen leren op een gerichte en gestructureerde manier samenwerken.
 • Coöperatief leren zorgt voor een actievere en meer betrokken leerhouding van de leerlingen.
 • Er wordt met meer plezier geleerd en coöperatief leren levert ook een grotere leeropbrengst op.
 • Door de samenwerking met medeleerlingen, de communicatieve vaardigheden die het vereist en de verschillende werkvormen die worden toegepast, ontstaat er een diepere verwerking van de leerstof.

Contact

Katholieke Basisschool Aventurijn
Raaigras 101-d
3994 MB HOUTEN
Tel. 030-27.45.809

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.