Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

Klachtenregeling

Mocht u als ouder een klacht hebben over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er vanuit dat u deze klacht eerst bespreekt met degene die de klacht betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Onze klachtenregeling vindt u hier.