Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

Pedagogisch klimaat

In onze school creëren wij een veilige school- en leeromgeving waar iedereen er toe doet en uniek kan, mag en durft te zijn. Door middel van coöperatief leren zorgt de school voor een actieve en betrokken leerhouding. Deze onderwijsvorm doet ook een beroep op een positieve ontwikkeling van sociale vaardigheden. Daarom hebben wij veel aandacht voor een veilig groepsklimaat, waar bereidheid om elkaar te helpen en te motiveren hoog in het vaandel staan.

"Niet het weer maar de sfeer bepaalt het klimaat."