Volg ons op :

aventurijn-logo


KS Fectio

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die iedereen kan treffen. Het is een beperking bij het automatiseren van het lezen en het spellen van de taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van de intelligentie. Het kan de schoolprestaties wel ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en 'behandeling' kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. De school hanteert hiervoor de criteria van het protocol 'Leesproblemen en dyslexie'.