Communicatieplan op maat

In schooljaar 2016-2017 hebben we met de regiegroep ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’, bestaande uit zowel ouders als teamleden, een plan bedacht om de gesprekscyclus van oudergesprekken ( voorheen 10 minutengesprekken) her in te richten.

De gesprekscyclus heet vanaf dan Communicatieplan op maat’. Dit omdat de gesprekscyclus voor ieder kind anders kan verlopen. Hieronder lichten wij dit toe.

Aan het begin van het schooljaar (in de eerste vier weken) vinden startgesprekken plaats. Ieder kind is bij dit gesprek aanwezig. Het doel van dit gesprek is wederzijdse kennismaking en relatieopbouw. Aan het einde van dit gesprek (en alle volgende gesprekken) zal de leerkracht gelijk met de ouders een nieuw gesprek plannen of aangeven wanneer u zich kunt inschrijven via Social Schools (ons communicatieplatform).  Deze volgende gesprekken noemen wij kindontwikkelgesprekken. (Ook bij deze gesprekken zijn de kinderen aanwezig, het gaat immers over hen.)

Per groep ligt de behoefte van de periode waarin de kindontwikkelgesprekken plaats vinden anders. In onderstaand schema geven wij een richtlijn voor wanneer de kindontwikkelgesprekken plaats vinden.  Dit is een richtlijn, uiteraard kan het in sommige gevallen nodig zijn om hiervan af te wijken. Wanneer de leerkracht of een ouder graag iets wilt bespreken dat niet kan wachten tot een kindontwikkelgesprek, dan wordt er uiteraard buiten de richtlijn om een afspraak gemaakt. Het kan zijn dat dan het reguliere kindontwikkelgesprek vervalt of op een ander moment wordt gepland. Bij de kindontwikkelgesprekken is ieder kind in principe ook aanwezig. Mocht dit niet wenselijk zijn om een bepaalde reden, dan kan hier vanaf geweken worden. Wij streven er naar om bij minimaal 2 gesprekken per jaar de kinderen aanwezig te laten zijn, ook bij de kleuters. Op die manier vormen wij (leerkracht, ouders en kind) een team.

Tijdens een kindontwikkelgesprek zal er gekeken worden naar hoe het kind zich ontwikkelt. Daarnaast worden samen met ieder kind doelen gesteld voor de komende periode. Voor het gesprek wordt 20 minuten ingepland. Mocht al eerder blijken dat alles gezegd is, dan kunt u uiteraard met de leerkracht het gesprek eerder afronden. Mocht blijken dat er meer tijd nodig is, dan zal de leerkracht samen met u kijken naar de mogelijkheden hiervoor.

In februari en juli staat de rapportuitreiking op de planning. Hier zijn geen gesprekken om heen gepland, omdat wat er in het rapport staat, in principe geen verrassing voor het kind en de ouder zal zijn. Als er een mate van zorg is, dan is dit al eerder besproken in het kindontwikkelgesprek.

Hieronder vindt u de richtlijn van wanneer in iedere groep de gesprekken zullen plaats vinden.

Communicatieplan op maat

Contact

Katholieke Basisschool Aventurijn
Raaigras 101-d
3994 MB HOUTEN
Tel. 030-27.45.809

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.